Sport

Nieuwe subsidieregeling sportorganisaties wegens verruiming btw vrijstelling

Nieuwe subsidieregeling sportorganisaties wegens verruiming btw vrijstelling

Tijdens het voorjaarsoverleg van de Sport Federatie Berkelland op 28 mei j.l. is gesproken over een nieuwe subsidieregeling van VWS om sportorganisaties te compenseren in het financieel nadeel dat zij hebben door verruiming van de btw vrijstelling. Het betreft een subsidie van 20% van de investering in de accommodatie vanaf 2 januari 2019. Jaarlijks zal het subsidiebudget 87 miljoen euro zijn.

Tot 2019 hebben sportstichtingen die gelegenheid bieden tot sportbeoefening de mogelijkheid om btw te verrekenen. Door de verruiming van de btw-vrijstelling kwalificeert dit met ingang van 2019 niet meer als een btw-belaste prestatie voor een niet-winstbeogende instelling zoals een stichting. Dit houdt in dat een stichting geen btw meer hoeft af te dragen, maar deze ook niet meer kan verrekenen.

De Stichting Waarborgfonds Sport ziet in de praktijk veel stichtingen die investeren in hun accommodatie (bijvoorbeeld voor kleedkamers of velden). Deze stichtingen nemen de btw over de investering in vooraftrek (meestal 21%) en stellen vervolgens hun accommodatie ter beschikking aan een sportvereniging voor een vergoeding die belast is met 6% btw. Vanaf vervalt zowel de afdracht van de 6% als het in vooraftrek kunnen nemen van de btw over de investering.

Medewerkers van het ministerie van VWS hebben bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) aangegeven dat men voornemens is om in juli 2018 een subsidieregeling te publiceren. Na de vakantie hopen we u definitief te kunnen informeren. Op de website van de Stichting Waarborgfonds Sport is hierover uitgebreid informatie te vinden.

klik hier voor het originele artikel

Reageren?

Sport

Meer in Sport

DEO 1-EGVV 1: 1-2

berkellandseptember 24, 2018

Investering door én sponsoring voor DEO Moaten

berkellandseptember 24, 2018

DEO verliest eerste competitiewedstrijd van EGVV

berkellandseptember 24, 2018

Needse Sportweek 21-9-18

berkellandseptember 21, 2018

Het nieuws op deze website wordt automatisch geimporteerd dmv RSS feeds uit verschillende bronnen

Berkelland.nl staat voor geen enkele manier in voor de juistheid van de berichten en kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de berichtgeving.

Neem contact met ons op wanneer u meent dat er onjuiste berichtgeving op deze website staat.


Wanneer u ook uw nieuws wilt aanmelden neem dan contact met ons op.

Copyright © 2016 BERKELLAND.NL