Sport

Najaarsoverleg SFB over alcoholpreventie en BTW

Najaarsoverleg SFB over alcoholpreventie en BTW

Ruim 50 sportbestuurders waren afgelopen maandag aanwezig bij de najaarsvergadering van de Sport Federatie Berkelland bij HCR Prinsen in Haarlo. Deze keer een nieuwe invulling met na de pauze twee workshops: BTW (e)en sport en alcoholpreventie in de sport.

Voor de pauze werd het jaarplan en de begroting 2018 voorgelegd aan de leden. Wethouder Han Boer was wederom aanwezig om een korte toelichting te geven op ontwikkelingen binnen de sport in het afgelopen half jaar. Hij noemde o.a. de regeling subsidie financiële administratie en het aanstellen van de nieuwe ketenregisseur combinatiefuncties bij de gemeente. Tevens gaf hij aan dat de gemeente inzicht wil krijgen in de vitaliteit van sportverenigingen en dan met name op financieel terrein. Dit traject wordt vanaf eind 2017 samen met de SFB opgezet en ingevuld.

Na het formele deel stonden twee workshops op het programma. Elles Huinink, BTW specialist van Caraad Hengelo gaf als eerste een duidelijke inleiding in BTW bij sportverenigingen c.q. sportstichtingen. Er gaat het een en ander veranderen in de vrijstellingsregeling dat vergaande consequenties kan hebben voor met name (geprivatiseerde) sportstichtingen. De gehele presentatie is op te vragen bij de Sport Federatie Berkelland.

De avond werd afgesloten met de workshop alcohol preventie in de sport specifiek gericht op jeugd onder de 18 jaar. Deze workshop stond onder leiding van Marleen Ernst van Iriszorg. Burgemeester Joost van Oostrum schetste het beleid van de gemeente Berkelland hierin en manier van handhaven. Al snel werd duidelijk door reacties van de zaal dat het een breed maatschappelijk probleem is dat zich niet alleen binnen de sport voordoet. Het idee om de sport geheel alcohol vrij te maken, bleek vooralsnog een brug te ver. Diverse clubs gaven aan dat zij al verschillende maatregelen hebben genomen om de alcoholconsumptie terug te dringen zoals bijvoorbeeld de schenktijden aanpassen bij jeugdwedstrijden en de openingstijden te handhaven conform de drank en horeca wet. Geen alcohol onder de 18 jaar begint bij ouders en jongeren zelf. Onderwijs, horeca en sportverenigingen onderschrijven het belang hiervan en nemen vanuit hun situatie al passende maatregelen.

Rond 22.00 uur sloot voorzitter Michel Stoverink van de Sport Federatie Berkelland de avond af. Hij bedankte de workshopleiders en burgemeester van Oostrum voor hun bijdrage tijdens deze avond. De volgende vergadering, het voorjaarsoverleg, staat gepland voor maandag 28 mei 2018.

klik hier voor het originele artikel

Reageren?

Sport

Meer in Sport

Ga jij goed verlicht de wintermaanden in ?

berkellandoktober 12, 2018

DEO int contributie via Club Collect Nederland

berkellandoktober 11, 2018

DEO VR 1 verliest bij Reunie VR 1: 3-1

berkellandoktober 8, 2018

Week van de Scheidsrechter

berkellandoktober 5, 2018

Het nieuws op deze website wordt automatisch geimporteerd dmv RSS feeds uit verschillende bronnen

Berkelland.nl staat voor geen enkele manier in voor de juistheid van de berichten en kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de berichtgeving.

Neem contact met ons op wanneer u meent dat er onjuiste berichtgeving op deze website staat.


Wanneer u ook uw nieuws wilt aanmelden neem dan contact met ons op.

Copyright © 2016 BERKELLAND.NL